Kontrollansvarig

Kontrollansvarig Skellefteå

Certifierad kontrollansvarig nivå K

Niltech AB i Skellefteå kan som Kontrollansvarig hjälpa kunden genom hela byggprocessen, från projektering till slutbesiktning och slutbevis.

Vi är enligt PBL (plan- och bygglagen) certifierade med behörighetsnivå K som står för ”kontroll av komplicerad art” och innebär att vi kan utföra nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad eller rivning av byggnader med fler än två våningar. Niltech AB har erfarenhet från bland annat projektering och byggnation av kontor, industribyggnader, flerfamiljshus och villor.

Vad innebär det att vara kontrollansvarig?

Kontrollansvarig är ett begrepp som infördes år 2011 i plan- och bygglagen och ersatte då begreppet Kvalitetsansvarig. En kontrollansvarig har utökade arbetsuppgifter med högre krav på kompetens är vad som tidigare krävdes på den kvalitetsansvarige. Det måste finnas en eller flera kontrollansvariga vid projekt som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller anmälan.
Alla kontrollansvariga måste vara certifierade, vilket vi på Niltech AB i Skellefteå är. Det finns dock undantag då det inte krävs någon kontrollansvarig, läs mer på Boverkets hemsida om kontrollansvarig eller kontakta oss så besvarar vi dina frågor.
crossmenu